• Hoeveel bits is genoeg? Een uitleg…

    De woord-lengte geeft het aantal bits aan waarmee het analoge signaal gemeten wordt. Simpel gezegd geeft het aantal bits aan met welke detail-verschil de amplitude van het analoge signaal ‘bekeken’ wordt. Deze woord-lengte wordt ook wel de resolutie genoemd.

    Een CD formaat gebruikt een resolutie van 16 bits (bij 44.1 kHz) en deze 16-bits zijn dus de top van het analoge signaal. Bij ‘volle’ passages van de muziek zijn alle 16 bits in gebruik terwijl bij zachte passages er bv. slechts 5 of 6 bits in gebruik zijn. En hoe minder bits in gebruik zijn hoe minder details er omgezet kunnen worden en (dus) hoe minder de kwaliteit zal zijn.

    Een 20- of 24-bits formaat zal dus meer bits gebruiken in de zachte passages van de muziek waardoor de resolutie hiervan een verbetering oplevert. Tevens zal de noise-to-signal ratio verspreid worden over een hogere resolutie hetgeen de kwaliteit ook ten goede zal komen.

Comments are closed.