Hoe wijzig ik het maximale volume van de AMP?

Het maximaal haalbare volume van de MusicPlayer AMP is in te stellen via de amixer.

Na inloggen met bv. putty op de MusicPlayer AMP kan het volgende commando gebruikt worden:

sudo amixer

Hiermee worden de huidige waardes getoond. Met het volgende commando kan het volume aangepast worden:

sudo amixer set master xx%

waarbij ‘xx’ een waarde kan zijn tussen 0 en 100

Met het commando:

sudo amixer controls

kunnen de zaken die mogen wijzigen via de commando’s, opgevraagd worden. Zo zie je bijvoorbeeld het ‘Playback Volume Control’:

numid=3,iface=MIXER,name=’Master Playback Volume’

Op dit numid=3 kunnen o.a. de linker- en rechterkanalen gewijzigd worden:

sudo amixer cset numid=3 50%,100%

waarmee het linkerkanaal op 50% en het rechterkanaal op 100% volumeĀ gezet wordt.